Bediening Heilige Doop

Met een verzoek tot de bediening van de Heilige Doop kunt u richten tot de predikant. Het is gebruikelijk dat de bediening van de doop plaats vindt in de zondagmorgendienst. De datum wordt vastgesteld in overleg met de ouders, de predikant en de kerkenraad. Met de doopouders wordt tevoren een doopgesprek gevoerd door de predikant en een ouderling voor het pastoraat.

Trouwdiensten

Voor de kerkelijke inzegening van een huwelijk of partnerschap kunt u contact opnemen met de predikant of de scriba liefst zo spoedig mogelijk na het vaststellen van de betreffende datum. Tijdens de dienst wordt één collecte gehouden, waarvan de helft van de opbrengst bestemd is voor Kerk en Eredienst.

Rouwdiensten

In geval van het overlijden van een gemeentelid kunnen nabestaanden contact opnemen met de predikant voor afspraken rond een rouwdienst. Wanneer er prijs wordt gesteld op een kerkelijke uitvaartdienst gelieve u geen definitieve afspraken over tijdstip en datum te maken met de uitvaartondernemer voordat er contact is geweest met de predikant.

De avond voorafgaande aan de dag van uitvaart kan er, in overleg, van het gebouw gebruik worden gemaakt voor condoleance. De overledene mag die nacht in De Hoeksteen blijven. Ook na de uitvaart is het mogelijk samen te komen in De Hoeksteen. Voor koffie of koffietafel tijdens condoleance / samenkomst kunt u contact opnemen met het beheer van De Hoeksteen, hieraan zijn uiteraard wel kosten verbonden.