Kerkgebouw "De Hoeksteen"
Dr. Albert Schweitzerlaan 2, 2731 EB Benthuizen

Telefoon: 079 - 342 59 62

Beheerder: Mw. M. van der Ster. Voor o.a. gebruik/huur van de zalen. 

De kerkdiensten en andere kerkelijke activiteiten vinden plaats in dit gebouw.

Bankgegevens

  • Voor vaste vrijwillige bijdragen of andere bijdragen: NL60 INGB 0000 1570 50 of NL42 INGB 0679 2663 05 t.n.v. Protestantse gemeente 'De Hoeksteen' te Benthuizen
  • Voor giften t.b.v. diaconale projecten of diaconie in het algemeen: NL11 INGB 0004 3752 01 t.n.v. Diaconie Hoeksteen Gemeente

Sleuteladressen kerkgebouw:

  • Kon. Julianastraat 14
  • Ochtenstraat 7

Emailadressen

Voor algemene informatie   :  
 Voor kopij website  : 
 Voor kopij kerkblad  :  (lees hier meer over het kerkblad)
 Voor preekvoorziening  :