Voor alle kinderen van de basisschool is er kindernevendienst, met als doel de Bijbel en elkaar beter te leren kennen.Vóór de schriftlezing verzamelen de kinderen zich bij de paaskaars en ontsteken hieraan de eigen kleine paaskaars. In de eigen ruimte gekomen zingen we een welkomstlied. We hebben een kringgesprek, dat meestal de inleiding is op het bijbelverhaal. We lezen een gedicht of bidden met elkaar.
Daarna gaan we de ene keer in twee groepen uit elkaar, de andere keer blijven we één groep en horen we het bijbelverhaal. Vaak is er nog tijd voor een verwerking, in de vorm van gesprek, lied, spel of bijv. tekenen.

Na de preek komen de kinderen weer terug in de kerkzaal om de dienst gezamenlijk te vervolgen.

Zo mogelijk is er één maal per jaar een project, vaak is dit rond Kerst of Pasen.

Contactpersoon voor de kindernevendienst is Marieke Zijderveld.