2019 01 12 15.54.40 1

In de afgelopen week is er veel aandacht geweest in de media over de verklaring van Nashville en de reacties hierop. In deze Nashville-verklaring doet een aantal theologen uitspraken over hun kijk op de wil van God en hoe die zich zou moeten uiten in relaties die mensen aangaan.

Wij zijn het eens met ds. René de Reuver, scriba van de PKN, als hij in reactie hierop zegt:

De Nashville-verklaring is theologisch eenzijdig en gesloten en pastoraal onverantwoord. Ze is daarom niet dienstbaar aan het gesprek in gemeenten over gender, seksualiteit en zegen. Dit gesprek is sowieso niet gediend met verklaringen en statements over en weer, maar komt alleen verder als het op een veilige manier gevoerd wordt op de plek waar het thuishoort, namelijk in de gemeente. Het kan alleen in een open houding waarin ruimte is voor ieder om zich uit te spreken en gehoord te worden. In november jl. heeft de generale synode van de Protestantse Kerk uitgesproken dat in de kerk van Jezus Christus ieder mens als beelddrager van de Schepper, aangeraakt door de liefde van Christus, van harte welkom is en zich thuis mag voelen.

Zo willen wij gemeente zijn in de Hoeksteen en onze kerk openstellen. Iedereen is in onze kerk en gemeenschap van harte welkom en vormt met alle anderen een gezamenlijk thuis. Daar willen wij voor staan en dat wordt getoond door de regenboogvlag, die u en velen in Benthuizen buiten kunnen zien.
We weten dat dit onderwerp velen raakt. Mocht u hier graag met iemand over door willen praten, aarzel niet om contact op te nemen met een van de kerkenraadsleden of een ander binnen onze gemeente die u vertrouwd is. In het gesprek met elkaar ademt Gods Geest, en in de ontmoeting zijn wij kerk van Christus.