We streven ernaar om op 12 juli de kerkdiensten te hervatten. Een dienst waar onze predikant ds. Nico de Lange voorgaat en het Heilig Avondmaal wordt gevierd. Dat leek ons een mooi begin na een periode van vier maanden dat we elkaar niet konden ontmoeten in De Hoeksteen. Zoals gezegd: we streven ernaar. Dat betekent dat we ons laten leiden door de omstandigheden die dan gelden.

De diensten zullen niet verlopen zoals we gewend zijn. We hebben ons te houden aan de richtlijnen die de overheid bepaalt. Deze richtlijnen hebben ook als basis gediend voor een eredienst-protocol die de PKN heeft uitgegeven en wordt bepaald door de situatie op dit moment. Dat kan veranderen, in positieve maar ook negatieve zijn. Ook is het protocol geen maatwerk. Plaatselijke gemeenten zullen zelf invulling moeten geven afhankelijk van de lokale mogelijkheden.

Een commissie van gemeenteleden is aan de slag gegaan om voor De Hoeksteen een plan op te stellen waarin wordt vastgelegd hoe de voorgeschreven richtlijnen uitgevoerd kunnen worden. Middels een enquete zal geïnventariseerd worden hoe gemeenteleden reageren op de mogelijkheid weer diensten bij te wonen. Het te verwachten aantal bezoekers kan dan een beeld geven hoe we de kerkzaal moeten inrichten.

Voor alle duidelijkheid: tot 12 juli zijn er dus nog geen activiteiten voor grote groepen in De Hoeksteen, zoals maaltijden en koffie-ochtenden.

Wel is er op woensdagmiddag om 15 uur een half uurtje muziek. Op donderdagochtend tussen 10 en 11 uur is er inloop voor ontmoeting