Naar aanleiding van de verscherpte richtlijnen van de overheid is besloten alle activiteiten in De Hoeksteen tot 1 juni te laten vervallen. 
Dit besluit geldt, wat ons betreft, niet voor de medische handelingen die plaatsvinden in De Hoeksteen, zoals bloedprikken en pedicurebehandelingen. Wij verwachten van onze huurders dat zij eigen keuzes afwegen en verantwoording nemen.
Wij zijn ons zeer bewust van de impact die dit besluit heeft op ons gemeente-zijn en we hopen en vertrouwen dat dit beperkt kan blijven tot 1 juni. Wij houden u op de hoogte door website, email en andere nodige communicatiemiddelen.
Mocht u vragen hebben of nadere inlichtingen willen krijgen kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met ondergetekende of de andere kerkenraadsleden.
Door middel van niewsbrieven houden we u op de hoogte van initiatieven, proberen we op andere manieren de betrokkenheid te bevorderen en stellen we u in de gelegenheid een eigen inbreng te leveren.
Met groet namens de kerkenraad,
preses Jan van der Wel