Er zijn te weinig mensen beschikbaar voor de taken tijdens de vieringen. Dat maakt het, vooral in combinatie met regelgeving, een kerkenraad lastig. Zeker als je naar alle meningen en voorkeuren wilt luisteren. Dan is het zaak om wensen en wijsheden af te wegen om een zo goed mogelijk besluit te nemen.


Mede met inachtneming van de adviezen van de ‘commissie herstart’ is het volgende besloten:
- Vanaf 2 augustus zal er elke veertien dagen een viering zijn, zonder tegenbericht tot eind van dit jaar.
- Bij deelname aan de diensten blijft aanmelden verplicht.
- Afstand van 1,5 meter wordt voor de ingang en overal binnen aangehouden.
- Ontsmetten van de handen bij binnenkomst.
- De kapstokken worden niet gebruikt, jassen mogen wel in de zaal aan de stoel.
- Aanwezigen dragen de hele dienst een mondkapje, met uitzondering van sprekers en organist.
- Aanwezigen blijven de hele dienst zitten, met uitzondering van taakdragers.
- Bij verlaten van het liturgisch centrum door een taakdrager zal er eerst schoongemaakt worden.
- Er is geen samenzang en samenspraak.
- Collecte is bij het verlaten van de kerk bij de uitgang.
- Bij het verlaten van de kerk gaat de voorste rij eerst en per rij wordt aangesloten.
- Voorgangers groeten na afloop de gemeenteleden en gasten buiten.
- Alle diensten zijn live te volgen, contact daarover verloopt via Freek de Kruijf.


De ontwikkelingen m.b.t. landelijke maatregelen zullen gevolgd worden. Dat kan gevolgen hebben voor het protocol zoals we dat nu hebben. Wij zullen u daarover uiteraard op de hoogte houden.