Weekvangebed

Week van gebed 17 -24 januari

Blijf in mijn liefde. Dat is de oproep die in 2021 centraal staat tijdens de Week van gebed voor eenheid van christenen. Het is een oproep van Jezus Christus zelf uit het evangelie volgens Johannes. Zusters uit de oecumenische kloostergemeenschap in Grandchamp (Zwitserland) wijzen op de verbondenheid met Christus als bron van de vrucht van eenheid. Deze gemeenschap, die het materiaal van de gebedsweek dit jaar voorbereidde, wijdt zichzelf al sinds haar ontstaan aan eenheid en gebed.

Tijdens de Week van gebed voor eenheid bidden wereldwijd miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren we eenheid. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven. 

Het thema #blijfinmijnliefde verwijst naar een uitspraak van Jezus Christus uit Johannes 15. Hij zegt daar tegen zijn discipelen: ‘Blijf in mijn liefde en je zult veel vrucht dragen.’ Hij blijft in de liefde van de Vader en wil niets liever dan die met ons delen. Hiervoor gebruikt Hij het beeld van de wijnstok. Hij is de wijnstok en de Vader de wijnbouwer. Die snoeit ons en maakt ons heel, zodat wij hem kunnen eren en vrucht dragen. Vrucht die zichtbaar wordt in eenheid. Dat is wat we hopen dat er in deze Week van gebed voor eenheid gebeurt.

De jaarlijkse Week van gebed voor eenheid wordt georganiseerd door MissieNederland en de Raad van Kerken. Wilt u hier meer over lezen kijk dan op: www.weekvangebed.nl

Al een aantal jaren houden organiseren wij in samenwerking met leden van de Hervormde Kerk vier bijeenkomsten in de Week van gebed. Dit jaar is dat niet mogelijk, maar wij als liturgiecommissie en de voorbereidingsgroep van de Dorpskerk zijn van mening dat we deze week niet zomaar voorbij kunnen laten gaan. Als de lockdown met ingang van 19 januari wordt opgeheven zullen we twee bijeenkomsten organiseren: op 21 januari in de Dorpskerk en de 22ste januari in De Hoeksteen. Aanvang beide keren om 19.30 uur. Wij hopen van harte dat we elkaar dan kunnen ontmoeten! 

Verder hebben we het materiaal voor de gebedsweek besteld zo dat u thuis in ieder geval kunt meelezen en –bidden. De boekjes en gebedskaartjes zijn bij één van de onderstaande adressen op te halen. Is dit voor u niet mogelijk, laat het even weten, dan komen we het langs brengen

Marieke Zijderveld Sportlaan 18

Aly Dekker Oranje-Nassauplantsoen 18

Marian van der Wel Ochtenstraat 7