Kerkdienst 27 oktober 2019 10:00

Erediensten
Datum: 18-08-2019

Voorganger  Ds. T.L. Hettema
Ambtsdragers  Mw. T. van Dorp en M. Jansen
Organist

 Dhr. P. Boon

 

 • Zingen voor de dienst: Psalm 131 en Lied 818
 • Welkom
 • Moment van inkeer
 • Aaanvangslied Psalm 84: 1, 5 en 6
 • Bemoediging en groet
 • Klein Gloria
 • Kyriëgebed
 • Gloria 903: 1, 4 en 6
 • Gebed
 • 1e Schriftlezing 2 Timoteüs 4: 6 - 8 en 16 - 18
 • Lied 361: 1, 3, 5 en 7
 • 2e Schriftlezing Lucas 18:  9 - 14
 • Zingen Lied 25a
 • Verkondiging
 • Zingen Lied 377
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling der gaven
 • Slotlied 898: 1 en 2
 • Zegen

 

 

Alle datums


 • 27-10-2019

Powered by iCagenda