Kerkdienst 15 december 2019 10:00

Erediensten
Podium
Datum: 15-12-2019

Voorganger  Ds. R. de Roest
Ambtsdragers  Mw. T. van Dorp, W. Hollander en A. van der Heijden
Organist

 Dhr. B. Veldstra

Derde Advent, Heilig Avondmaal

 • Zingen voor de dienst Lied 335 en 397
 • Moment van inkeer
 • Aanvangslied 281: 1 t/m 5
 • Bemoediging en groet
 • Gebed
 • Zingen Psalm 85: 1, 3 en 4
 • Gebed om ontferming
 • Loflied 463: 1, 4, 6, 7 en 8
 • Gebed bij de opening van de Schrift
 • Lezing O.T.: Micha 6: 1 - 8
 • Zingen lied 992: 1 t/m 4
 • Lezing N.T.: Jacobus 5: 7 - 10
 • Zingen lied 440: 1 en 2
 • Overdenking
 • Orgelspel
 • Zingen lied 335
 • Gebeden
 • Collecte
 • Viering Heilig Avondmaal
 • Zingen: Credo: Lied 344
 • Zingen: Lied 385:1,4 – De tafel van Samen
 • Nodiging
 • Tafelgebed
 • Sanctus: Lied 985:1
 • vervolg tafelgebed
 • Gebed het Onze Vader
 • Agnus Dei: Lied 377: 1,4,5
 • Tijdens de maaltijd zingen we: Lied 598, 568a en 256
 • Dankgebed
 • Slotlied  397
 • Zegen

 

 

Alle datums


 • 15-12-2019

Powered by iCagenda