Kerkdienst 10 november 2019 10:00

Erediensten
Datum: 10-11-2019

Voorganger  Dhr. E. Leune
Ambtsdragers  Dhr. A. Rote en mw. M. Jansen
Organist  Dhr. P. Boon
 
 • Zingen voor de dienst: Psalm 141: 1, 2 en 3, Lied 721
 • Moment van inkeer
 • Aanvangslied Psalm 84: 1en 2
 • Bemoediging en groet
 • Klein Gloria Lied 305: 1 t/m 3
 • KyriĂ«gebed met gezongen Heer, onferm U
 • Zingen ELB 226: 1 en 2
 • Gebed
 • 1e Schriftlezing Jeremia 1: 1 - 19
 • Zingen Lied 513: 1 t/m 4
 • 2e Schriftlezing Lucas 19: 41 - 48
 • Zingen Lied 40: 3, 4 en 7
 • Verkondiging
 • Zingen Lied 838: 1 t/m 4
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling der gaven
 • Slotlied ELB 376: 1 en 2
 • Zegen
 • Amen Lied 415: 3
 

 

 

Alle datums


 • 10-11-2019

Powered by iCagenda