Artikelindex

De brede en de smalle weg (door Piet Boon)

de-brede-en-de-smalle-weg

De prent "De brede en de smalle weg" dateert van eind 18e eeuw en komt uit Puriteinse kring in Engeland. Uit een strenge (calvinistische) hoek dus. De prent is ook in Nederland wijd verbreid in orthodox-protestantse kring.

De plaat wordt op twee manieren bekeken. Enerzijds zijn er mensen, die er nare associaties bij hebben. Doordat ze in hun jeugd bang (gemaakt) waren voor de rampzaligheid. Maar anderen zien er een al te eenzijdige voorstelling in, waarbij al het "wereldse" vermaak als vanzelf tot de brede weg behoort. Voor hen is de plaat eerder komisch.

Niettemin blijft deze "verbeelding" een verwijzing naar iets wat Jezus geleerd heeft tot een waarschuwing: dat ieder mens telkens weer voor keuzen geplaatst wordt.
In onze tijd zou men b.v. kunnen denken aan milieu-bewust leven. Op de brede weg zouden mensen weleens gemakkelijk langs elkaar heen kunnen leven. Tja, bekering zou dan betekenen:
alsnog overstappen op de smalle weg.