Historie van De Hoeksteen

In Zoetermeer ligt de oorsprong van De Hoeksteen-gemeente. Deze is ontstaan uit een groep hervormden die behoorden tot de Hervormde Gemeente Zoetermeer en een groep gereformeerden die waren aangesloten bij de Gereformeerde Kerk van Zoetermeer. In de jaren 70 gingen zij samenwerken, daartoe o.a. aangezet door de oliecrisis. De samenwerking leidde eind jaren 80 tot een  Samen op Weg – gemeente en een eigen kerkgebouw. Thans, in 2019, telt de Protestantse gemeente “De Hoeksteen” ± 166 zielen, waarvan ± 114 belijdend lidmaat. Er zijn ±112 adressen. 

Jan Medema is van het allereerste begin bij De Hoeksteen betrokken geweest. Hij heeft ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum zijn herinneringen uitgebreid geboekstaafd. Wie  belangstelling  heeft voor zijn smeuïge verhalen kan die lezen in een serie artikelen: "Een kwart eeuw historie Hoeksteen", "Van HGO naar SOW naar PKN en wat daaraan vooraf ging", "De ingebruikname".