De Hoeksteen-gemeente is gevestigd te Benthuizen, één van de kernen van de streekgemeente Alphen a/d Rijn, in het groene hart van Zuid-Holland. Benthuizen is gesitueerd dicht tegen de grote stad Zoetermeer, telt ca 3500 inwoners en is agrarisch van oorsprong. Thans is het meer en meer een forenzendorp. Benthuizen is een dorp met een sterk christelijk stempel.

Luchtfoto-Benthuizen 

Naast De Hoeksteen-gemeente vind je er de Hervormde Gemeente, met als modaliteit de Gereformeerde Bond, een grote Geformeerde Gemeente en ook een Oud-Gereformeerde Gemeente met een eigen kerkgebouw. Het inwonertal en het aantal woningen in Benthuizen bleef jarenlang hetzelfde. Veel jeugd trok weg en de vergrijzing nam toe. Nu en in de komende jaren wordt een uitbreiding van Benthuizen gerealiseerd. In 2022 worden ca 200 woningen toegevoegd aan het bestand dat nu rond de 1400 ligt.

Voor adressen en contactgegevens zie Contact