Per 25 mei 2018 is de nieuwe Europese wet op de privacy ingegaan. De AVG = Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Ook De Hoeksteen heeft hier mee te maken, omdat er gewerkt wordt met persoonlijke gegevens van de gemeenteleden. De kerkenraad is vanaf januari 2018 hiermee bezig geweest en dit heeft geresulteerd in een Privacy Statement, die nu op deze website wordt gepubliceerd (zie onderaan op de Home-pagina). Dit 11 pagina's tellende document geeft alle informatie die voor De Hoeksteen geldig is. Het is het resultaat van veel onderzoek, vergaderingen en gesprekken door de kerkenraad. Daarbij is o.a. gebruik gemaakt van de website van de PKN die ons veel informatie verschaft over wat nu belangrijk is geworden voor kerkgenootschappen. Het is sterk aan te bevelen om het dokument te lezen, daar er niet alleen het verwerken van persoonsgegevens wordt genoemd maar ook voor u als gemeentelid een aantal rechten worden beschreven.

Verder zijn de belangrijkste zaken die met onmiddelijke ingang in werking treden:

  • Het beluisteren van kerkdiensten via de website is voortaan alleen voor geregistreerden mogelijk. Er dient een gebruikersnaam en een wachtwoord te worden opgegeven, waarna de webmaster na controle de rechten toekent.
  • Alle oudere foto's waarop personen herkenbaar in beeld stonden zijn van de website verwijderd. Alleen na toestemming van de betrokkene(n) zullen voortaan dergelijke foto's worden gepubliceerd. 
  • In het Privacy Statement is beschreven welke persoonsgegevens in ons administratiesysteem (LRP) kunnen worden vastgelegd. 

U kunt door hier te klikken het document openen.

Het Privacy Statement is ook fysiek aanwezig in ons gebouw en kan door degenen die dat willen worden meegenomen. Verder is aan alle vrijwilligers die met persoonsgegevens werken (bv. adressenlijsten voor Kerkbalans en kerkbladbezorging, ledenadministratie) per mail het Statement toegestuurd.

De nieuwe wetgeving betekent niet dat de kerkenraad en andere vrijwilligers voor deze tijd onzorgvuldig zijn omgesprongen met uw persoonlijke gegevens. Al lange tijd is men zich ervan bewust dat de privacy een groot goed is en is daarnaar altijd gehandeld. 

Voor vragen en opmerkingen kunt u een mail naar het scribaat sturen (scriba@pkn-dehoeksteen.nl)