Dit zijn de leden van het College van Kerkrentmeesters

Functie
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Beheer gebouw
Naam
Dhr. J.Mets 
Dhr. J. Medema
Dhr. W. Hollander
Mw. M. van der Ster
Contact