Functie Naam Contact
Voorzitter Dhr. J.Mets 
Secretaris Dhr. J. Medema
Penningmeester Dhr. W. Hollander penningmeester@pkn-dehoeksteen.nl
Beheer gebouw Mw. M. van der Ster