Halte 2717 Nieuw Diaconaal project

Halte2717

Sinds februari 2015 staat er aan de Busken Huethove 63 in de wijk Buytenwegh in Zoetermeer een huis voor de buurt. Dat huis heet: Bus 63. Het is een gewoon rijtjeshuis. Tenminste … zo lijkt het aan de buitenkant. Binnen bruist het van activiteiten.

Halte 2717 – voor Zorg en Zin is een van de partners van de Stichting MOOI in het “Lerend en Levend Buurtcentrum Bus 63”. Samen willen we deze plek tot de huiskamer van de buurt te maken.
Halte 2717 – voor Zorg en Zin is een oecumenisch initiatief van verschillende kerken in Buytenwegh. Halte 2717 wil Bus 63 een pleisterplaats laten zijn voor de wijk, waar mensen van harte welkom zijn voor stilte, gesprek ontmoeting, waar een ieder met zijn vragen en problemen terecht kan en een luisterend oor vindt.

De meeste activiteiten van Halte 2717 – voor Zorg en Zin in Bus 63 vinden plaats op woensdag. Vanaf 9.00 uur staat de deur open. Beneden is een gezellige woonkamer ingericht. In de ‘leefkeuken’ staat een grote tafel die uitnodigt tot een gesprek met een kop koffie. Er zijn altijd enkele vrijwilligers aanwezig. Hier kun je terecht voor een praatje en aandacht, of met een vraag. Sommige vragen kunnen de vrijwilligers direct beantwoorden. Soms leggen ze contact met een van de andere organisaties in Bus 63. (zie Zorg) Eens in de maand is er op woensdagavond een maaltijd voor buurtbewoners. Maar er is meer! Halte 2717 – voor Zorg en Zin geeft ook Zin! Op woensdagavond is er vaak een inhoudelijk programma. Om met elkaar in gesprek te raken over opvoeding, over geloof, over verschillende religies. Geregeld worden er cursussen aangeboden."

Onze gemeente steunt dit project door Halte 2717 op te nemen in het collecterooster 2018-2019. Op zondag 18 november zal voor het eerst voor het nieuwe project worden gecollecteerd en dan komt Rob van Vliet, projectleider van Halte 2717,  bij ons in de kerkdienst en geeft een toelichting. Johan Roest, de buurtpastor van Halte 2717, wil wel een keer voorgaan bij ons in de kerkdienst. Verder zullen op 21 mei in het verdiepingsprogramma Rob van Vliet of Johan Roest een lezing geven.

Meer informatie: http://www.halte2717.nl