Het diaconaat vormt de kern van onze gemeente en gaat over "omzien naar de ander", medechristen of niet:

  • in de Hoeksteen Gemeente
  • in Benthuizen
  • in Nederland
  • Wereldwijd

Het meest zichtbaar is de rol in de wekenlijkse eredienst, die bestaat uit de inzameling van de gaven en het dienen bij de viering van het Heilig Avondmaal.
Elke zondag wordt bij de 1e rondgang ingezameld voor een goed doel. Dit kan zijn algemeen diaconaat bijv. de bloemengroet, Werelddiaconaat, Zending of ingelaste collecte voor noodhulp. Eén keer per maand is de collecte bestemd voor een, door de diaconie gekozen, specifiek doel. In de even maanden is dit een buitenlands project en een binnenlands voor de oneven maanden.

Naast het beheren van de diaconale gelden doet de diaconie nog vele andere dingen. Via de landelijke kerkelijk instelling wordt steun gegeven aan verslavingszorg, gehandicaptenzorg, vluchtelingenwerk, armoedebestrijding en ontwikkelingshulp. In de eigen gemeente wordt zorg gedragen voor de bloemengroet, de paasgroeten actie, schrijfacties, bezoekwerk en het regelen van incidentele hulp aan huis.

De diaconie maakt deel uit van de werkgroep Benthuis. Het Benthuis is een locatie te Benthuizen van de stichting Philadelphia voor het begeleid wonen van mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking. In de werkgroep zijn alle kerken in Benthuizen vertegenwoordigd:

  • Hervormde Gemeente
  • Gereformeerde Gemeente
  • De Hoeksteen Gemeente
  • Oud Gereformeerde Gemeente