Functie Naam Contact
Pastorale ondersteuning  Ds. N. van Dorp nel.van.dorp22@gmail.com
Preses* Dhr. J. van der Wel preses@pkn-dehoeksteen.nl
Ouderling-kerkrentmeester Mw. M. van der Ster
Ouderling-liturgiecommissie Mw. M. van der Wel  
Diaken-voorzitter Mw. M. Jansen diaconie@pkn-dehoeksteen.nl
Diaken-scriba* Mw. W. Hollander-de Wilde scriba@pkn-dehoeksteen.nl
Ouderling met speciale taak** Dhr. A. Rote  
Ouderling met speciale taak** Dhr. J. Medema  
Ouderling met speciale taak** Dhr. R. Dekker  
Ouderling met speciale taak** Vacant  
Diaken met speciale taak** Dhr. P. de Graaf  
Diaken met speciale taak** Dhr. A. Druif  
Diaken met speciale taak** Vakant  
Diaken met speciale taak** Mw. A. van der Heijden-Stolze  

*Tevens lid moderamen

**Lid van grote kerkenraad.