Dit zijn de leden van de kerkenraad

Functie
Pastorale ondersteuning 
Preses*
Ouderling-kerkrentmeester
Ouderling-liturgiecommissie
Diaken-voorzitter
Diaken-scriba*
Ouderling met speciale taak**
Ouderling met speciale taak**
Ouderling met speciale taak**
Ouderling met speciale taak**
Diaken met speciale taak**
Diaken met speciale taak**
Diaken met speciale taak**
Diaken met speciale taak**
Naam
Ds. N. de Lange
Dhr. J. van der Wel
Mw. M. van der Ster
Mw. M. van der Wel
Mw. M. Jansen
Mw. W. Hollander-de Wilde
Dhr. A. Rote
Dhr. J. Medema
Dhr. R. Dekker
Dhr. W. Boevé
Dhr. P. de Graaf
Dhr. A. Druif
Dhr. D. Krabbe
Mw. A. van der Heijden-Stolze
Contact
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Tevens lid moderamen

**Lid van grote kerkenraad.