Samenstelling 

  • Aly Dekker (vz)
  • Marian van der Wel (namens de kerkenraad)
  • Marieke Zijderveld
  • Berthilde van der Perk 

 De commissie komt eens per 2 maanden bijeen.

Werkzaamheden

Deze commissie heeft tot taak om zich bezig te houden met vorm, functie en invulling van de eredienstvieringen en van onderdelen daarvan. Ze helpt met het voorbereiden en/of co√∂rdineren van bijzondere diensten. De commissie wil ook een soort platform zijn waarop van gedachten gewisseld kan worden over mogelijke aanpassingen of vernieuwing van de eredienst.

Themadiensten

Er is ruimte om van tijd tot tijd een themadienst te houden. Dat kan zijn een

  • Iona-dienst
  • Taiz√©-dienst

Deze diensten kunnen experimenteel van aard zijn om daarmee de variatie in erediensten te vergroten.