De Driehof in Hazerswoude Dorp is het zorgcentrum, waar ook vanuit Benthuizen regelmatig ouderen naartoe verhuizen als het zelfstandig wonen moeilijker wordt. Daar komt ook de kerk naar hen toe, onder meer in de vorm van de weeksluiting op elke vrijdagavond, ongeveer een half uur, van 19.00 u. – 19.30 u. Aansluitend vindt geregeld een gezellige nabespreking plaats onder een lekkere bak koffie. Ook wordt wel eens om een extra gebed of lied gevraagd, wat dan de gemeenschapsband versterkt.

De bezoekers waarderen deze en andere vormen van actief meeleven van de kerken erg. Het versterkt het gevoel nog steeds deel uit te maken van de kerkelijke gemeente. De bewoners hechten zowel aan de weeksluiting als aan het gezellige 'napraten', waarin hele levensverhalen loskomen.

De gezamenlijke kerken uit omringende dorpskernen verzorgen op rooster deze weeksluiting. De Hoeksteengemeente draait hierin mee en 'doet' iedere vijfde vrijdag van de maand. Dit betekent vier maal per jaar.


De weeksluitingen namens de Hoeksteen-gemeente worden bij toerbeurt verzorgd door Piet en Ariana Boon. Ariana Boon verzorgen daarbij de muzikale begeleiding.