Iedere zondagmorgen is er een kerkdienst. Aanvang 10.00 uur. Voor de komende diensten kunt u de agenda raadplegen.


Iedere zondag na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten rond een kopje koffie.

De kerk is toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Er zijn ook extra voorzieningen voor doven en slechthorenden (ringleiding en beamer). 

Bij de ingang van de kerk wordt iedere zondag het Voorbedenboek neergelegd. Als u voorbede(n) wenst voor uzelf, voor personen uit de gemeente of rondom gebeurtenissen in de wereld, kunt u dit in het boek schrijven. 

Als er iets moet worden medegedeeld aan de gemeente en het kerkblad is geen optie, dan kan dat via een kanselboodschap. Voor meer omvangrijke zaken kan de beamer worden ingeschakeld of een e-mail worden gestuurd naar gemeenteleden. Neem daarvoor contact op met de scriba.

Kerktaxi

Hebt u vervoer nodig, hetzij zondag om naar de kerk te gaan, of door de week, voor een bezoek aan het ziekenhuis, een arts e.d.: er zijn mensen die zich opgegeven hebben om u te rijden. Neem in dit geval contact op met Tonneke van Dorp.

Kerkdienst thuis

De kerkdiensten worden digitaal opgenomen. Indien u niet in de gelegenheid bent een dienst bij te wonen, of u wilt om andere redenen de dienst alsnog thuis beluisteren, dan kunt u de dienst beluisteren en/of downloaden.  Dat kan hier.